De beheersbegroting in 2015

De volgende tabel toont de beheersbegroting van de afgelopen jaren (x 1.000 euro).

2013 2014 2015
Personeelsuitgaven 84.784 92.251 85.336
Werkingsuitgaven 83.817 80.653 75.107
Gewone werkingsuitgaven 10.433 10.842 11.396
Informatica-uitgaven 73.385 69.811 63.711
- Smals 72.979 69.416 63.042
- RSZ 405 395 669
Investeringsuitgaven  44 340 458
Onroerend 18 116 403
Informatica 4 57 9
Roerend 22 167 46

De meeste beheersuitgaven bestaan uit personeelsuitgaven en uitgaven voor de informaticawerkzaamheden uitgevoerd door Smals, onze vaste informaticapartner. Samen vertegenwoordigen ze meer dan 92% van de totale beheersuitgaven in 2015.

Personeelsuitgaven

In 2015 daalden de personeelsuitgaven met 7,5%; in 2014 was er een sterke stijging met bijna 9%.

Het aandeel in de totale beheersuitgaven gaat van 50,3% in 2013 naar 53,3% in 2014 en 53,0% in 2015.

De personeelskosten werden in de beschouwde periode in belangrijke mate beïnvloed door drie factoren:

  • de indexaanpassing in januari 2013;
  • een lichte stijging met 0,6% van het gemiddelde aantal tewerkgestelde personeelsleden in betaalde voltijdse equivalenten in 2014 en een daling met 2% in 2015. De daling in 2015 is voornamelijk het gevolg van de opgelegde besparingsmaatregelen door de regering;
  • de omschakeling van verworven naar vastgestelde rechten in de begrotingsboekhouding vanaf 2014: op de begroting 2014 werden uitzonderlijk 13 maanden wedden aangerekend.

Andere bepalende factoren waren:

  • de verhoging van het percentage van de patronale pensioenbijdrage, en
  • de anciënniteits- en bevorderingsverhogingen.

Lees meer over ons personeelsbeleid in 2015.

Informatica-uitgaven door Smals

De uitgaven voor de werkzaamheden uitgevoerd door Smals daalden in 2015 met 9,2%. Deze daling is het resultaat van de opgelegde besparingsmaatregelen in 2015. In 2014 was er al een daling met 4,9% omdat de kredieten van 2013 op het eind van 2013 met bijna 1,9 miljoen euro verhoogd werden.

Het aandeel van de uitgaven aan Smals in de totale beheersuitgaven daalt van 43,3% in 2013 naar 40,1% in 2014 en 39,2% in 2015.

Werkingsuitgaven

De andere werkingsuitgaven vertegenwoordigen niet meer dan 7,5% van de totale beheersuitgaven.

De belangrijkste posten zijn hier de lokaalkosten, de bureaukosten en de subsidie aan de mess.

Investeringsuitgaven

Het aandeel van de investeringsuitgaven in de totale beheersuitgaven is miniem: slechts 0,3% in 2015.

Naar boven