De globale begroting in 2015

De volgende tabellen tonen de cijfers van de globale begroting van de afgelopen jaren (x 1.000 euro).

Globale begroting: overzicht
  2013(*) 2014(*) 2015(*)
Ontvangsten 75.648.621 77.429.656 71.935.298
Uitgaven 75.388.987 77.134.715 71.698.943
Saldo 259.633 294.941 236.355

(*) Voorlopige cijfers

Details ontvangsten
  2013(*) 2014(*) 2015(*)
Opdrachten 75.647.394 77.428.336 71.933.828
Beheer 1.227 1.320 1.470

 (*) Voorlopige cijfers

Details uitgaven
  2013(*) 2014(*) 2015(*)
Opdrachten 75.220.342 76.961.471 71.538.042
Beheer 168.645 173.245 160.901

(*) Voorlopige cijfers

Naar boven