Koen Snyders

Na de veranderingen, de consolidatie

2017 was voor de RSZ een jaar van ingrijpende veranderingen. Door de reorganisatie van de instellingen van sociale zekerheid, kreeg onze organisatie er in 2017 veel nieuwe opdrachten en collega’s bij. Op 1 januari 2017 was er de fusie met de DIBISS (Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels). Op 1 juli kwam de Sociale Inspectie de RSZ versterken, en op 1 januari 2018 ten slotte volgde de HVKZ (de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden).

Renovatie gebouw

Deels om al die nieuwe medewerkers een plek te geven, renoveerde de RSZ in 2017 zijn hoofdkantoor in Brussel. Verdieping per verdieping kreeg een make-over. De nogal traditionele indeling van gesloten kantoren werd ingeruild voor een opener en lichtere omgeving. De renovatie was een hoop gepuzzel en veel medewerkers moesten een paar keer van werkplek verhuizen.

Tegelijk hebben we in 2017 ook nieuwe stappen gezet naar de New Way of Working. De prikklok is intussen afgeschaft voor een flexibeler werktijdregeling, en wellicht evolueren we naar een systeem van twee dagen telewerk per week – tegenover één vroeger.

Even op adem komen

Kortom, 2017 was een heel bewogen jaar. Het tempo waarin de RSZ in de afgelopen jaren is veranderd, is niet vol te houden. Onze organisatie moet nu even op adem komen en haar werking consolideren. Iedereen heeft daar behoefte aan. Niet alleen onze medewerkers, die de kans moeten krijgen om zich aan te passen aan de nieuwe omgeving, elkaar te leren kennen en hun werk te verdiepen. Ook onze klanten zijn gebaat bij een wat rustiger periode. Vooral voor onze nieuwe klanten, zoals de burgers en bedrijven die zijn aangesloten bij de overzeese sociale zekerheid, moeten wij van dit moment gebruik maken om onze dienstverlening te moderniseren en beter af te stemmen op hun verwachtingen.

Artificiële intelligentie verkennen

Dat we een periode van continuïteit nastreven, betekent niet dat we de kop in het zand steken. Dat zou ronduit dom zijn, want er verandert zoveel in zulke korte tijd, dat wie even niet oplet, direct achterop hinkt. De technologische vernieuwingen zijn nauwelijks bij te houden. En belangrijker: ze staan niet op zichzelf, maar geven aanleiding tot maatschappelijke verschuivingen. De opkomst van de deeleconomieplatformen creëert bijvoorbeeld sociale statuten die zich moeilijk in de bestaande schema’s laten inpassen.

Een van de grote vragen van de toekomst wordt hoe we omgaan met artificiële intelligentie. Slimme algoritmes kunnen onze dienstverlening verbeteren. Machines zullen sommige administratieve taken beter en sneller uitvoeren dan een mens. Wat moeten we daarvan denken? Omdat het altijd beter is om op ontwikkelingen te anticiperen dan ze te ondergaan, starten we in 2018 met een verkenning van artificiële intelligentie. Op die manier willen we onderzoeken hoe we de nieuwe technologie het beste in onze manier van werken kunnen integreren.

In de jaren negentig was de RSZ er heel vroeg bij om de nieuwe ontwikkelingen in IT en telecommunicatie naar een goed werkend systeem van e-governmenttoepassingen te vertalen. Zal AI voor een nieuwe sprong in de dienstverlening van de overheid zorgen? De toekomst moet het uitwijzen. Een ding is zeker: met deze verkenning knoopt de RSZ aan bij een lange traditie van technologische vernieuwing. De technologieën mogen wel veranderen, de houding van de RSZ doet dat niet.


Koen Snyders
Administrateur-generaal