Mannen en vrouwen

Er werken bij de RSZ meer vrouwen (60%) dan mannen (40%).

  Aantal
Mannen 698
Vrouwen 1067

Nederlandstaligen en Franstaligen

Iets meer dan de helft van de personeelsleden (53%) is Nederlandstalig; de overige 47% is Franstalig.

  Aantal
Frans 829
Nederlands 936

Statutaire en contractuele personeelsleden

Veruit de meeste personeelsleden bij de RSZ zijn statutaire ambtenaren (88%).

  Aantal
Statutair 1548
Contractueel 217

Voltijdse en deeltijdse personeelsleden

De meeste personeelsleden (75%) werken voltijds; 25% heeft een deeltijdse baan.

  Aantal
Voltijds 1315
Deeltijds 450

Leeftijdsgroepen

Als het personeel wordt uitgesplitst naar leeftijd, dan blijken de groepen 50-59 jaar (39%) en 40-49 jaar (28%) het sterkst vertegenwoordigd.

  Aantal
Jonger dan 30 132
30-39 286
40-49 496
50-59 689
60 jaar en ouder 162