Begin 2017 heeft de minister voor Digitale Agenda beslist dat alle federale overheidsdiensten de e-Box voor ondernemingen moeten gebruiken voor hun digitale communicatie met ondernemingen.

De RSZ heeft naar aanleiding van deze beslissing de mogelijkheden van de e-Box uitgebreid. Zo kunnen ondernemingen nu ook antwoorden op berichten van de overheid (beperkte testfase) en hoeven documenten niet meer altijd in de e-Box-omgeving opgeslagen te worden.

In 2018 heeft de RSZ actief meegewerkt in de werkgroepen opgericht bij het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) om het gebruik van de e-Box te promoten. Binnen de instellingen van sociale zekerheid is een werkgroep opgestart die voor elke instelling een roadmap zal opstellen voor het gebruik van de e-Box Ondernemingen.

De RSZ heeft ook intensief meegewerkt aan de voorbereiding van de e-Box-wet.