Vanaf 1 april 2019 moet de RSZ elektronische facturen aanvaarden bij overheidsopdrachten. Dat is een Europese maatregel die geldt voor alle overheden die aanbestedingen uitschrijven.

Om aan die vereiste te kunnen voldoen, sloot de RSZ zich in 2018 aan bij het Mercuriusplatform van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA). Dat platform bundelt alle elektronische facturen van openbare aanbestedingen. Leveranciers kunnen er onder andere de status van hun facturen opvolgen. Een beperkt aantal van hen heeft in 2018 al gebruikgemaakt van het platform.

Voorlopig ontvangt de RSZ-boekhouding deze facturen nog als pdf-bestanden, maar in 2019 is het de bedoeling om te evolueren naar een verwerking van facturen in de vorm van xml-bestanden.